پروژه ها

 •  شركت ملی صنایع مس ایران
 • شركت ملی صنایع فولاد
 •  شركت ملی پخش و پالایش فراورده های نفتی
 •  شركت تام ایران خودرو
 •  شركت ملی گاز ایران
 • پتروشیمی بوشهر
 • شرکت فراب
 • مخابرات
 • شركت چی توز
 • شرکت ساسان
 • داروسازی دنا
 • صدا و سیما
 • قطار شهری مشهد
 • قطار شهری اصفهان
 • قطار شهری تبریز
 •  شركت ملی ساختمان ایران
 •  بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
 •  بانك صادرات ایران
 •  بانك ملی ایران
 •  شركت ایرالكو
 • مجتمع مس سرچشمه
 • آبرسانی به دشت سیستان
 • پروژه قو-الماس خاورمیانه
 • شرکت های توزیع سراسر کشور
 • منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی
 • منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام
 • پالایشگاه بصره
 • شرکت کیسون
 • مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی
 •  راه آهن جمهوری اسلامی یران
 •  صنایع خودرو سازی سایپا و ایران خودرو
 •  سازمان فرودگاههای كشور
 •  توانیر
 •  مجتمع ها و شهركهای مسكونی در سرتاسر كشور
نمایش در پروژه ها