خط 230 كیلوولت و 2 پست سیار 63 كیلوولت شهرك صنعتی فولاد یزد آماده بهره برداری شد

به گزارش روابط عمومی شركت برق منطقه ای یزد، این طرحها كه با هدف برق رسانی به واحدهای شهرك صنعتی فولاد یزد انجام شده،

شامل خط دومداره 230 كیلوولت، سیم كشی مدار دوم خط 63 كیلوولت فولاد میبد و دو دستگاه پست سیار 63 كیلوولت با خط دو مداره 230 كیلوولت به طول 3.2 كیلومتر با برج فلزی و سیم هادی از نوع كاناری، سیم كشی مدار دوم خط 63 كیلوولت فولاد میبد با سیم هاوك به طول 5.5 كیلو متر 3- دو دستگاه پست سیار 20/63 كیلو ولت جمعا به ظرفیت 60 مگا ولت آمپر است.