پستهای پیش ساخته فلزی كمپكت

1-4 رو زمینی مدل SAHARA ساخت آسیا بهین برق تحت لیسانس ABB

2-4 رو زمینی مدل JUNIOR ساخت آسیا بهین برق تحت لیسانس ABB

3-4 موبایل               dlدانلود فایل 4-1

dlدانلود فایل 4-2