بیشترین آمار فروش انشعاب برق در استان البرز

مهندس علی اصغر امجدی مدیرعامل شركت توزیع نیروی برق غرب استان تهران گفت: هم اكنون این شركت به تعداد زیادی از مشتركان برق خدمات ارائه می دهد. امجدی افزود: شركت توزیع نیروی برق غرب استان تهران پس از تهران، دارای بیشترین میزان مصرف انرژی است.

مدیرعامل شركت توزیع نیروی برق غرب استان تهران با بیان این كه این شركت هم اكنون بیش از یك میلیون و 400 هزار مشترك دارد، اضافه كرد: همچنین به دلیل مهاجر پذیر بودن این استان، رقم فروش انشعاب در این منطقه بسیار زیاد است. امجدی با بیان این كه سال گذشته تنها بالغ بر یكصد هزار كنتور فروخته شد، خاطرنشان كرد:این رقم از ابتدای سال جاری تاكنون به بیش از 85 هزار كنتور رسیده است . مدیرعامل شركت توزیع نیروی برق غرب استان تهران پیش بینی كرد كه این میزان تا پایان سال به بیش از این مقدار افزایش یابد. امجدی سامانه 121 شركت توزیع برق غرب استان تهران را نقطه ارتباط مستقیم مشتركان با شركت دانست و گفت: این سامانه از چند سال پیش تاكنون به خوبی امتحان خود را پس داده و باعث افزایش رضایتمندی مشتركان شده است. وی در عین حال یاداور شد: شركت توزیع برق غرب استان تهران مركز دیسپاچینگ نوینی را ساخته كه باعث كاهش زمان قطع و وصل برق و ایجاد ارتباط سریع با مراكز مربوط خواهد شد. برپایه این گزارش مهندس امجدی همچنین از صدور مجوزهایی برای احداث مولدهای مقیاس كوچك در این استان خبر داد. وی پیشتر نیز در این زمینه گفته بود: به مولدهای مقیاس كوچك مطمئن ترین گزینه برای تامین برق صنایع مستقر در شهرك های صنعتی هستند مدیرعامل شركت توزیع نیروی برق استان البرز با بیان اینكه مولدهای مقیاس كوچك به دلیل نزدیكی به محل مصرف، علاوه بر كاهش تلفات، باعث افزایش بازده مصرف انرژی نیز می شود، افزود: تاكنون مجوز احداث 200 مگاوات مولد مقیاس كوچك در استان البرز صادر شده است. وی تصریح كرد: اگر به جهت تامین بخشی از بار شبكه بتوان انرژی الكتریكی را در محل مصرف تولید كرد، می توان صرفه جویی قابل توجهی را در بخش های تولید، انتقال و توزیع شاهد بود.امجدی، موثرترین راهكار برای رسیدن به این هدف را استفاده از تولید پراكنده دانست و گفت: تولید پراكنده یعنی تولید برق در نزدیكی محل مصرف كه به وسیله نیروگاه های مقیاس كوچك انجام می شود.مدیرعامل شركت توزیع نیروی برق استان البرز با اشاره به سیاست های شركت توانیر در زمینه مولدهای مقیاس كوچك در خصوص گسترش احداث این نوع مولدها، اظهار امیدواری كرد: با همكاری و همیاری به وجود آمده میان نهادهای ذیربط از جمله شركت شهرك های صنعتی، شركت گاز و سازمان حفاظت محیط زیست، شاهد رونق و شكوفایی هرچه بیشتر و سریعتر نیروگاه هایی از این دست باشیم.امجدی همچنین با اشاره به اهمیت استفاده از انرژی های نو تاكید كرد: انرژی های نو باید به سبد انرژی كشور وارد شوند.